ભાત રાંધતી વખતે ચોંટેલા અને ચીકણા થઈ જાય છે, તો બનાવતા પહેલા ઉમેરી દો આ 1 વસ્તુ, ભાતનો એક એક દાણો છુટ્ટો પાડી સ્વાદ કરી દેશે ડબલ…

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા લોકોને રાઈસ કુકરમાં બાફીને ખાવાની મજા આવે છે તો ઘણા લોકોને રાઈસ છુટક ખાવાની મજા આવે છે. પણ જયારે તમે રાઈસ બનાવો છો ત્યારે ઘણી વખત તે ચીકણા થઇ જાય છે આથી ખાવાની મજા નથી આવતી. આ સમયે તમે શું કરશો જેનાથી તેની ચીકાશ દુર થઇ શકે. ચાલો તો … Read moreભાત રાંધતી વખતે ચોંટેલા અને ચીકણા થઈ જાય છે, તો બનાવતા પહેલા ઉમેરી દો આ 1 વસ્તુ, ભાતનો એક એક દાણો છુટ્ટો પાડી સ્વાદ કરી દેશે ડબલ…

error: Content is protected !!