હવે FASTag ની ઝંઝટથી પણ મળશે કાયમી છુટકારો, નંબર પ્લેટથી જ આવી રીતે ભરાય જશે ટોલ ટેક્સ… જાણો આખો પ્લાન અને ટોલ કપાવાની રીત….

મિત્રો તમે કદાચ જયારે પોતાનું વાહન લઈને જાવ છો ત્યારે તમારે FASTag ભરવો છે. જેમાં ઘણી વખત ખુબ જ સમય લાગે છે. પણ સરકાર આ વિશે વધુ સક્રિય બનતા હવે પછી ટોલ ટેક્સની વસુલી માટે તેઓ નંબર પ્લેટનો ઉપયોગ કરશે. ચાલો તો આ વિશે વધુ વિગત જાણી લઈએ.  દેશમાં જલ્દી જ FASTagની ઝંઝટથી આઝાદી મળવાની … Read moreહવે FASTag ની ઝંઝટથી પણ મળશે કાયમી છુટકારો, નંબર પ્લેટથી જ આવી રીતે ભરાય જશે ટોલ ટેક્સ… જાણો આખો પ્લાન અને ટોલ કપાવાની રીત….

હવે આ બે વસ્તુઓ વગર રોડ પર વાહન ચલાવશો તો પડી જશે મોંઘુ, નાના મોટા દરેક વાહનો માટે અમલમાં મૂક્યો આ નવો નિયમ…જાણો કંઈ છે એ વસ્તુ…

મિત્રો તમે રોડ પર જે વાહન ચલાવો છો તેના માટે થોડા ટ્રાફિક નિયમો હોય છે. જેનું પાલન કરવું બધા માટે જરૂરી છે. જો કે આ ટ્રાફિક નિયમોમાં સમયે સમયે નવા નવા ફેરફાર થતા હોય છે. આથી સમય અનુસાર જે તે નિયમને અનુસરવું જરૂરી છે. આથી જો સરકારના નવા નિયમ મુજબ જો તમે ગાડી ચલાવતા હશો … Read moreહવે આ બે વસ્તુઓ વગર રોડ પર વાહન ચલાવશો તો પડી જશે મોંઘુ, નાના મોટા દરેક વાહનો માટે અમલમાં મૂક્યો આ નવો નિયમ…જાણો કંઈ છે એ વસ્તુ…

error: Content is protected !!