દૂધને ઉકાળવામાં મોટા ભાગની મહિલાઓ કરે છે આ ભૂલ.. ખુદ ડેરી એક્સપર્ટે કહી આ સત્ય હકીકત.

તંદુરસ્તી બનાવવા માટે દરેક લોકો દૂધ પીવે છે. ભારતીય લોકોને દૂધ પીતા પહેલા તેને ઉકાળવાની આદત હોય છે. એ સાચું છે કે હાનિકારક બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરવા માટે દુધને ઉકાળવું જરૂરી છે. પણ એ વાત પણ માત્ર કાચા દૂધ પર લાગુ થાય છે. જ્યારે બજારમાંથી પેકેટમાં મળતું પોશ્ચારાઈજ દુધને ઉકાળવાની જરૂરત નથી. કારણ કે તે પહેલેથી … Read moreદૂધને ઉકાળવામાં મોટા ભાગની મહિલાઓ કરે છે આ ભૂલ.. ખુદ ડેરી એક્સપર્ટે કહી આ સત્ય હકીકત.

error: Content is protected !!