એક નાનકડા ગામથી અમદાવાદ આવી 22 વર્ષનો છોકરો એવા ધંધે ચડી ગયો કે, 3 જ વર્ષમાં બની ગયો કરોડ પતિ… અને આખા દેશમાં ચલાવે છે પોતાનો આ ધંધો…

મિત્રો ભલે તમે કોઈ નાના ગામથી હોવ પણ જો ઈરાદા મજબુત હોય તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ મેળવી શકો છો. ઘણા લોકો એવા હોય છે જે નાના પાયે નાનો એવો બિઝનેસ શરુ કરીને ખુબ જ મોટા બિઝનેસ સુધી પહોંચે છે. આજે અમે તમને એક એવા જ એક સફળ છોકરાની વાત કરીશું, જેણે નાના પાયા ચા … Read moreએક નાનકડા ગામથી અમદાવાદ આવી 22 વર્ષનો છોકરો એવા ધંધે ચડી ગયો કે, 3 જ વર્ષમાં બની ગયો કરોડ પતિ… અને આખા દેશમાં ચલાવે છે પોતાનો આ ધંધો…

error: Content is protected !!