10 – 12 મહિનાના બાળકના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે જાણો ક્યારેય શું ખવરાવવું, જાણો સંપૂર્ણ ડાઈટ ચાર્ટ.

બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે તેના સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. બાળકના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે પોષક તત્વોની જરૂરિયાત હોય છે. ખાસ કરીને 6 મહિના બાદ બાળકોને માતાના દૂધ સિવાય અનેક પ્રકારના નકર પદાર્થ ખવડાવવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તેનાથી બાળકની રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધે છે જેથી તે બીમાર નથી પડતું. સ્વાભાવિક વાત છે … Read more10 – 12 મહિનાના બાળકના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે જાણો ક્યારેય શું ખવરાવવું, જાણો સંપૂર્ણ ડાઈટ ચાર્ટ.

error: Content is protected !!