પૂરીનો લોટ બાંધતા સમયે ઉમેરી તેમાં આ એક વસ્તુ, તેલ પણ નહિ પકડે અને બનશે એકદમ ટેસ્ટી ને ફૂલેલી…

કોઈ પણ તહેવાર હોય કે પછી ઘરમાં કોઈ પણ સદસ્યનો જન્મદિવસ હોય, તો લગભગ આપણા ભારતીય ઘરોમાં રોટલી સિવાય અન્ય વાનગીમાં પૂરી બનાવવાનું ખાસ પસંદ કરવામાં આવે છે. પૂરીને સવારે નાસ્તામાં, બપોરે ભોજનમાં અને રાત્રે ડિનરમાં પણ સવ કરી શકાય છે. પરંતુ સારી અને ફુલેલી પૂરી બનાવવા માટે જરૂરી છે કે પૂરીના લોટને પરફેક્ટ બાંધવો. … Read moreપૂરીનો લોટ બાંધતા સમયે ઉમેરી તેમાં આ એક વસ્તુ, તેલ પણ નહિ પકડે અને બનશે એકદમ ટેસ્ટી ને ફૂલેલી…

error: Content is protected !!