મહાભારત અનુસાર આવા વ્યક્તિનું ગમે ત્યારે અસમયે પણ મૃત્યુ થઈ શકે છે. જાણો તમે ક્યાંક આ ભૂલ નથી કરી રહ્યા ને?

મહાભારત અનુસાર આ ચાર અવગુણ માણસનું ઉંમર ઘટાડી દે છે, આજના યુગમાં મોટાભાગના લોકોમાં હોય છે આ અવગુણ. આ દુનિયામાં દરેક જીવજંતુ પોતાની એક ખાસ ઉંમર ભોગવવા માટે જ જન્મ લે છે. જો કે આપણે મનુષ્ય જીવનના મોહમાં મૌતને ભુલાવી દે છે. પરંતુ મૌત એક એવી હકીકત છે, જેને ઈચ્છવા છતાં પણ બદલી ન શકાય. … Read moreમહાભારત અનુસાર આવા વ્યક્તિનું ગમે ત્યારે અસમયે પણ મૃત્યુ થઈ શકે છે. જાણો તમે ક્યાંક આ ભૂલ નથી કરી રહ્યા ને?

error: Content is protected !!