એક જ હપ્તો અને આજીવન મેળવો પેન્શન, જાણો LIC ની શાનદાર પોલિસી વિશે.

ઇન્કમ ટેક્સ જમા કરાવવાની છેલ્લી તારીખ ખુબ નજીક છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેક આવકવેરા ભરનાર પોતાનો કર બચાવવા માંગે છે. તે સાથે અત્યારે મોટાભાગના લોકો પ્રાઇવેટ નોકરી કરતા હોય છે તેમાં અત્યારે તો યુવાનીના જોશમાં કામ કરી શકાય છે. પરંતુ પાછલી ઉંમર એટલે કે નિવૃત થયા બાદનું શું ? તો હવે તેની ચિંતા કરવાની પણ જરૂર … Read moreએક જ હપ્તો અને આજીવન મેળવો પેન્શન, જાણો LIC ની શાનદાર પોલિસી વિશે.