એક જ અઠવાડિયું બાકી છે હવે, જો ટેક્સથી બચવું હોય તો કરો આ વસ્તુમાં રોકાણ. ટેક્સ પણ બચી જશે અને ફાયદા પણ થશે.

ઇન્કમ ટેક્સ ભરતા લોકોને હાલના આર્થિક વર્ષમાં જો ટેક્સ ભરવાથી બચવું હોય, તો તેના માટે લગભગ એક અઠવાડિયાનો ટાઈમ છે. જો તમે 31 માર્ચ સુધીમાં જો કોઈ જગ્યાએ પૈસાનું રોકાણ કરો છો તો તમે આર્થિક વર્ષ 2020-21 માટે ટેક્સ આપવાની રકમમાં ઘટાડો કરી શકો છો. એટલે કે જો તમે રોકાણ કરો છો  તો આ વર્ષે … Read moreએક જ અઠવાડિયું બાકી છે હવે, જો ટેક્સથી બચવું હોય તો કરો આ વસ્તુમાં રોકાણ. ટેક્સ પણ બચી જશે અને ફાયદા પણ થશે.

માત્ર ભરો ૧૨૧ રૂ. અને દીકરી 25 વર્ષની થાય ત્યારે મેળવો પુરા 27 લાખ, દીકરીનું ભવિષ્ય સુધારી દેશે આ પ્લાન.

અહીં દરેક આર્ટીકલ એકદમ સરળ, તાર્તિક, વૈજ્ઞાનિક રીતે પરફેક્ટ માહિતી વાળા જ હશે. માટે આર્ટીકલ વાંચવા વાળા અને જ્ઞાન વધે તેવી ઈચ્છા રાખવા વાળા લોકો જ અમારી સાથે જોડાઈ રહે તેવી વિનંતી ભરો આ પોલીસી દીકરી માટે અને મેળવો 27 લાખ રૂપિયા રોકડા…. દીકરીના ભવિષ્યને સુધારી દેશે આ પોલીસી., જાણો પૂરી માહિતી. મિત્રો આપણે બધા … Read moreમાત્ર ભરો ૧૨૧ રૂ. અને દીકરી 25 વર્ષની થાય ત્યારે મેળવો પુરા 27 લાખ, દીકરીનું ભવિષ્ય સુધારી દેશે આ પ્લાન.

error: Content is protected !!