17 સપ્ટેમ્બરે અમાસના દિવસે બની રહ્યા છે ખાસ યોગ, અચૂક કરવા જોઈએ આ કાર્યો.

મિત્રો 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ મિત્રો ઘણા ખાસ યોગ બની રહ્યા છે. આ દિવસે સર્વપિતૃ મોક્ષ અમાવસ્યા, કન્યા સંક્રાંતિ અને વિશ્વકર્મા પૂજા છે. અમાસના દિવસે કોઈ પણ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરવાથી અને દાન-પુણ્ય કરવાની પરંપરા છે. આ વખતે કોરોનાના કારણે કોઈ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન ન કરી શકો, તો ઘરમાં જ નદીઓ અને તીર્થોનું ધ્યાન કરતા સ્નાન … Read more17 સપ્ટેમ્બરે અમાસના દિવસે બની રહ્યા છે ખાસ યોગ, અચૂક કરવા જોઈએ આ કાર્યો.

error: Content is protected !!