સૂર્યદેવને જળ અર્પિત કરતા સમયે તે જળમાં ઉમેરો આ વસ્તુ…. રોડપતિ પણ બની જશે કરોડપતિ..

સૂર્યદેવને જળ અર્પિત કરતા સમયે તે જળમાં ઉમેરો આ વસ્તુ…. રોડપતિ પણ બની જશે કરોડપતિ.. મિત્રો વૈદિક કાળથી સૂર્યની ઉપાસના કરવામાં આવે છે અને સૂર્યને જળ અર્પતી કરવામાં આવે છે. સૂર્યનું આપણા જીવનમાં જ નહિ પરંતુ સમગ્ર પૃથ્વી માટે ખુબ જ મહત્વ છે. સૂર્યદેવની રોશની વગર કદાચ પૃથ્વી પર જીવનનું કોઈ અસ્તિત્વ જ ન હોત. … Read moreસૂર્યદેવને જળ અર્પિત કરતા સમયે તે જળમાં ઉમેરો આ વસ્તુ…. રોડપતિ પણ બની જશે કરોડપતિ..

error: Content is protected !!