બેંકમાં કરો આ એક કામ અને મફતમાં જ મેળવો ખાસ સુવિધા ! જાણો કંઈ બેંક અને શું આપે છે…

આ સમયે દેશની સરકારી અને પ્રાઈવેટ બેંકોમાં FD પર ખુબ જ ઓછું વ્યાજ મળી રહ્યું છે. તેવામાં અમુક બેંકોએ પોતાને ત્યાં FD કરાવે છે તો ઘણી સુવિધાઓ અને ઓફર આપે છે. તેમાંથી એક છે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ. આ સમયે DCB બેંક અને ICICI બેંકમાં જો કોઈ ગ્રાહક FD કરાવે તો હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી … Read moreબેંકમાં કરો આ એક કામ અને મફતમાં જ મેળવો ખાસ સુવિધા ! જાણો કંઈ બેંક અને શું આપે છે…

error: Content is protected !!