આ છે ભગવાન સૂર્યનારાયણ દેવ નો વિશાળ પરિવાર । બે પત્ની અને 10 સંતાનો.. જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

વૈદિક કાળથી ભગવાન સૂર્યની પૂજા થઈ રહી છે. સૂર્યને વેદોમાં જગતનો આત્મા અને ઈશ્વરનું નેત્ર બતાવવામાં આવ્યો છે. સૂર્યને જીવન, સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિના દેવતાના રૂપમાં પૂજવામાં આવે છે. એવી માન્યતા છે કે સૂર્યદેવની કૃપાથી જ પૃથ્વી પર જીવન છે. ઋષિમુનિઓએ ઉદય થતા સૂર્યને જ્ઞાન રૂપી ઈશ્વર જણાવતા કહ્યું કે સૂર્યની સાધના અને આરાધનાને અત્યંત કલ્યાણકારી … Read moreઆ છે ભગવાન સૂર્યનારાયણ દેવ નો વિશાળ પરિવાર । બે પત્ની અને 10 સંતાનો.. જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

error: Content is protected !!