મફતમાં મળતી આ બે વસ્તુ પાણીમાં મિક્સ કરી બનાવી લો માખી ભગાડવાનો નેચરલ સ્પ્રે, ઘરમાં એક પણ માખી નહિ ટકે. જાણો અન્ય સરળ ઉપાયો…

ગરમીની ઋતુમાં પરસેવો અને અતિશય ગરમી તો થાય જ છે, પરંતુ સાથે કેટલાક એવા કીડી-મકોડા પણ ઘરમાં આવે છે, જે એક વાર ઘરમાં આવી જાય પછી તે બહાર જવાનું નામ જ લેતા નથી. તેમાંથી એક તો માખી છે, જે વ્યક્તિને ખુબ જ હેરાન કરે છે. આ હેરાન તો કરે જ છે, પણ સાથે જ તે … Read moreમફતમાં મળતી આ બે વસ્તુ પાણીમાં મિક્સ કરી બનાવી લો માખી ભગાડવાનો નેચરલ સ્પ્રે, ઘરમાં એક પણ માખી નહિ ટકે. જાણો અન્ય સરળ ઉપાયો…

error: Content is protected !!