તોતળાપણું, જીભ જલાવાની સમસ્યા છે ? તો કરો આ મફત ઉપાય, મળી જશે છુટકારો…

નાના બાળકોનું તોતળું બોલવું અથવા તો અમુક શબ્દો તમને કદાચ ખુબ જ ગમતા હશે. પણ જેમ જેમ બાળક મોટું થાય છે તેમ તેમ તેની આ બોલી તેને મજાકનો વિષય બનાવી દે છે. આ સમયે બાળકની સાથે માતા-પિતાને શરમજનક બાબત બની જાય છે. જો તમારું બાળક પણ તોતલું અથવા તો વચ્ચે અટકીને બોલે છે, તો લોકો … Read moreતોતળાપણું, જીભ જલાવાની સમસ્યા છે ? તો કરો આ મફત ઉપાય, મળી જશે છુટકારો…

error: Content is protected !!