ચીનથી આવેલા ઉંદરોએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં મચાવી ભયાનક તબાહી, જે કોઈ વિચારી પણ ન શકે. ભારત પાસે લઈ રહ્યું છે મદદ..

ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાલના દિવસોમાં ઉંદરોનો આંતક ચાલી રહ્યો છે, જેને ઘણા દાયકાઓમાં સૌથી મોટો આતંક માનવામાં આવે છે. સોશિયલ મીડિયાથી લઈને મુખ્યધારા મીડિયા સુધી આવા વિડીયો ખુબ જ ઝડપથી આવી રહ્યા હતા, જ્યાં ઘરોના ફર્શથી લઈને જ્યાં પણ અનાજ પડ્યું હોય ત્યાં ફક્ત ઉંદરો જ દેખાતા હતા. કેટલાક લોકોને તો ઉંદરોએ કરડી પણ ગયા હતા અને … Read moreચીનથી આવેલા ઉંદરોએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં મચાવી ભયાનક તબાહી, જે કોઈ વિચારી પણ ન શકે. ભારત પાસે લઈ રહ્યું છે મદદ..

error: Content is protected !!