કોરોનાને લઈને લોકોમાં ફેલાયેલી સાત ખોટી અફવા ! જેને મોટાભાગના લોકો સાચી માની રહ્યા છે. જાણો તમે પણ….

મિત્રો જેમ તમે જાણો છો તેમ આજે કોરોના વાયરસ આખી દુનિયામાં ખુબ મોટા પ્રમાણમાં ફેલાઈ ચુક્યો છે. આવા સમયે આ વાયરસ વિશે ઘણી એવી વાતો છે જેને લોકો આજે સાચી માની રહ્યા છે. આ એવો ભ્રમ છે જેને દુર કરવો ખુબ જરૂરી છે. આવા ભ્રમમાં જેમ કે આ વાયરસ કેવી રીતે ફેલાયો ? તેનો ઈલાજ … Read moreકોરોનાને લઈને લોકોમાં ફેલાયેલી સાત ખોટી અફવા ! જેને મોટાભાગના લોકો સાચી માની રહ્યા છે. જાણો તમે પણ….

error: Content is protected !!