વગર દુઃખાવે પથરી ભાંગીને નીકળી જશે પેશાબ વાટે બહાર, જાણી લો આ દાણાનો ઉપયોગ…

કિડનીની સમસ્યા એ એક સામાન્ય સમસ્યા છે, જે હંમેશા ખોટું ખાન-પાન અને ખુબ જ ઓછું પાણી પીવાના કારણે થાય છે. આ સમસ્યાથી કિડનીની અંદર નાના-નાના પથ્થર જેવા સ્ટોન બની જાય છે. જેથી દર્દીને અચાનક જ દુઃખાવો થવા લાગે છે અને પથરી જ્યારે મૂત્રનળીમાં આવી જાય છે, ત્યારે દર્દીને વધારે દુઃખાવો થાય છે. આ દુઃખાવો અસહનીય … Read moreવગર દુઃખાવે પથરી ભાંગીને નીકળી જશે પેશાબ વાટે બહાર, જાણી લો આ દાણાનો ઉપયોગ…

error: Content is protected !!