બાપરે… કબાટ અને લોકરમાં ઠૂંસી ઠૂંસી ને ભર્યા હતા 142 કરોડ રૂપિયા, જોઈને ઇન્કમટેક્સ અધિકારીઓની પણ આંખો ફાટી ગઈ

કબાટ અને લોકરમાં આ રીતે ઠસાઠસ ભરેલી હતી નોટો, દશ્ય જોઇને બધાના હોશ ઉડી ગયા  મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો ચોરી કરીને પૈસા એવી રીતે સંતાડતા હોય છે કે કોઈને પણ તેની જાણ ન થાય છે, વિભાગે હાલ હંમણા જ હૈદરાબાદના એક ફાર્માસ્યુટીકલ ગ્રુપ પર રેડ પાડી હતી. ચાલો તો આ સમગ્ર કિસ્સા … Read moreબાપરે… કબાટ અને લોકરમાં ઠૂંસી ઠૂંસી ને ભર્યા હતા 142 કરોડ રૂપિયા, જોઈને ઇન્કમટેક્સ અધિકારીઓની પણ આંખો ફાટી ગઈ

error: Content is protected !!