દિવાળી પહેલા જ વધવા લાગ્યા ફટાકડાના ભાવ ! ચેક કરો ક્યાં ફટાકડાના કેટલા છે ભાવ.

દિવાળીને હજુ એક મહિનાનો સમય છે, પરંતુ ગ્રીન ફટાકડાના ભાવમાં વધારો થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. દેશભરમાં ફેલાયેલા કોરોના વાયરસના કારણે ગ્રીન ફટાકડાના ભાવ વધી રહ્યા છે. હવે ગ્રીન ફટાકડાઓ નવી પદ્ધતિના બનવા લાગ્યા છે અને બજારમાં આવવાના પણ શરૂ થઈ ગયા છે. ગ્રીન ફટાકડા સામાન્ય ફટાકડાઓના મુકાબલે 30% ઓછું પ્રદુષણ કરે છે. પરંતુ તે … Read moreદિવાળી પહેલા જ વધવા લાગ્યા ફટાકડાના ભાવ ! ચેક કરો ક્યાં ફટાકડાના કેટલા છે ભાવ.

error: Content is protected !!