તમે તમારું જીવન બદલવા માંગો છો તો એકવાર જરૂરથી વાંચો આ કહાની – જીવન બદલાઈ જશે. 

મિત્રો દરેક લોકો સફળ થવા માંગે છે. અને આ સફળતાની રાહ પર ચાલવા તે તૈયાર પણ થાય છે. પણ ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે લોકો સફળતા તરફ આગળ વધે છે પણ રસ્તામાં આવેલી મુશ્કેલીને જોઈને પોતાના પગ પાછા ખેચી લે છે. મિત્રો, હું એ કહેવા માંગું છુ કે સફળતાના માર્ગમાં અનેક વિઘ્નો આવશે પણ … Read moreતમે તમારું જીવન બદલવા માંગો છો તો એકવાર જરૂરથી વાંચો આ કહાની – જીવન બદલાઈ જશે. 

વિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 10 )… પતિ થવાનો અધિકાર કોનો..?….જાણો સમ્રાટ વિક્રમનો જવાબ.

પતિ થવાનો અધિકાર કોનો ? વાર્તા – ૧૦  રાજા પોતાના ઈરાદાનો મક્કમ હતો. તેણે ઝાડ પર લટકાયેલ વેતાળને વશમાં કર્યો. અને પોતાના ખભા પર ઉચક્યો અને ચાલતો થયો. અને દરેક વખતની જેમ વેતાળે નવી વાર્તા શરૂ કરી. Image Source : યમુના નદીના કિનારે એક સુંદર નગર વસેલું હતું. ત્યાં એક કેશવ નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. … Read moreવિક્રમ-વૈતાળ (વાર્તા- 10 )… પતિ થવાનો અધિકાર કોનો..?….જાણો સમ્રાટ વિક્રમનો જવાબ.