આ ચાર દાણા દૂધમાં ઉકાળી પીય લ્યો, યૌનશક્તિ વધારી શરીર રહેશે આખી જિંદગી રોગ મુક્ત…

મિત્રો આજે આ લેખમાં અમે તમને ગોખરુંના ફાયદા વિશે જણાવશું. ઉભા ગોખરુંના છોડ વરસાદમાં ખુબ જ જોવા મળે છે. તે એક ફૂટથી દોઢ ફૂટ સુધી ઊંચા હોય છે. તેની ડાળ જમીન સુધી નમેલી હોય છે. તેના પાન 3 ઇંચ પહોળા, અને 6 ઇંચ લાંબા હોય છે. તેમાં પીળા સફેદ રંગના ફૂલ આવે છે. તેના ફળ … Read moreઆ ચાર દાણા દૂધમાં ઉકાળી પીય લ્યો, યૌનશક્તિ વધારી શરીર રહેશે આખી જિંદગી રોગ મુક્ત…

error: Content is protected !!