શાક બનાવતા સમયે ગરમ મસાલો વધુ પડી જાય તો ઉમેરી દો આ એક વસ્તુ, ગરમ મસાલાના પ્રભાવને ઓછો કરીને શાકને બનાવી દેશે એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને લઝીઝ…

મિત્રો આજકાલ દરેક લોકોને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન થતું હોય છે. આથી જ તમે પણ શાકનો ટેસ્ટ સારો બનાવવા માટે તેમાં ગરમ મસાલો નાખતા હશો. પરંતુ ઘણી વખત આપણે કોઈ કારણસર શાકભાજીમાં વધુ ગરમ મસાલો નાખી દઈએ છીએ, તો તેનો ટેસ્ટ બગડી જતો હોય છે. આવા સમયે દરેક ગૃહિણી વિચારે છે કે, હવે શું કરવું … Read moreશાક બનાવતા સમયે ગરમ મસાલો વધુ પડી જાય તો ઉમેરી દો આ એક વસ્તુ, ગરમ મસાલાના પ્રભાવને ઓછો કરીને શાકને બનાવી દેશે એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને લઝીઝ…

error: Content is protected !!