ઠંડીના કારણે ગેસનું સિલિન્ડર જામી જાય તો કરો આ 1 કામ, જામેલો ગેસ ફક્ત 2 જ મિનીટમાં ઓગળી જશે અને રસોઈ પણ ઝડપથી બનાવવામાં મદદરૂપ થશે…

મિત્રો તમે અક્સર જોયું હશે કે, શિયાળામાં ખુબ જ ઠંડી પડવાથી સિલિન્ડરમાં રહેલ ગેસ જામી જાય છે. જેને કારણે ગરમ પાણી અથવા રસોઈ કરવામાં ઘણી મુશ્કેલી થાય છે. આમ જો તમાર ગેસ સિલિન્ડરમાં આવું ક્યારેક થાય તો તમે અહીં આપેલ થોડી ઘણી ટીપ્સ અપનાવીને ફરી જ ગેસ સિલિન્ડર શરુ કરી શકો છો. પણ આમાં થોડી … Read moreઠંડીના કારણે ગેસનું સિલિન્ડર જામી જાય તો કરો આ 1 કામ, જામેલો ગેસ ફક્ત 2 જ મિનીટમાં ઓગળી જશે અને રસોઈ પણ ઝડપથી બનાવવામાં મદદરૂપ થશે…

error: Content is protected !!