વેસેલીનનો ઉપયોગ રફ સ્કીન સિવાય અન્ય પાંચ જગ્યાએ પણ કરો, નાની વસ્તુ કરશે મોટું કામ…

આ ઋતુમાં વેસેલીનનો વધુ ઘરોમાં ઉપયોગ થાય છે. સામાન્ય રીતે લોકો તેને ફાટેલા હોઠ પર અથવા પગની એડિયોને મુલાયમ બનાવવા માટે મોટાભાગે વેસેલીન જ લગાવે છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે, વેસેલીનનો એક જ નહિ પણ અનેક જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેને તમે મેકઅપ રીમુવરની રીતે અથવા દરવાજામાં આવી રહેલા અવાજને દુર કરવા માટે … Read moreવેસેલીનનો ઉપયોગ રફ સ્કીન સિવાય અન્ય પાંચ જગ્યાએ પણ કરો, નાની વસ્તુ કરશે મોટું કામ…

error: Content is protected !!