આ છે દેશની પ્રથમ મહિલા જે હાથ વગર કાર ચલાવે છે

મિત્રો નસીબ એક એવી વસ્તુ છે જે માણસને ગમે ત્યારે ચમકાવી દે છે, તો ઘણી વાર અમુક એવા પણ લોકો હોય છે જેની પાસે જીવન જીવવા માટે ખુબ જ મોટો પડકાર હોય. પરંતુ તેમ છતાં તેવું દરેક રીતે ખુબ જ સરળ બનીને પોતાના જીવનનો આનંદ લેતા હોય છે. તો આજે આ લેખમાં અમે તમને એક … Read moreઆ છે દેશની પ્રથમ મહિલા જે હાથ વગર કાર ચલાવે છે