આ મહિલાનું વજન હતું 500 કિલો….. આ રીતે બની ગઈ તે 100 કિલોની…. જાણો તેણે કી રીત અપનાવી ?

આ મહિલાનું વજન હતું 500 કિલો….. આ રીતે બની ગઈ તે 100 કિલોની…. જાણો તેણે કી રીત અપનાવી ? મિત્રો અમુક કેસ એવા હોય છે કે તે માત્ર પોતાના શહેર કે દેશમાં જ નહિ, પરંતુ વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત થઇ જતા હોય છે. આવા સ્પેશિયલ કેસ આખી દુનિયાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરતા હોય છે. તેવા જ એક કેસની … Read moreઆ મહિલાનું વજન હતું 500 કિલો….. આ રીતે બની ગઈ તે 100 કિલોની…. જાણો તેણે કી રીત અપનાવી ?

error: Content is protected !!