1 જાન્યુઆરી, 2021 થી કોઈ પણ નંબર પર ફોન કરતા પહેલા લગાવવો પડશે આ અંક, નહિ તો નહિ થાય વાત. 

દેશભરમાં લેન્ડલાઇનથી મોબાઈલ ફોન પર કોલ કરવા માટે ગ્રાહકોને 1 જાન્યુઆરીથી નંબર પહેલા શૂન્ય (0) લગાવવું અનિવાર્ય હશે. દુરસંચાર વિભાગ (telecom companies) એ તેની સાથે જોડી ટ્રાઈ (TRAI) ના પ્રસ્તાવને સ્વીકાર કરી લીધા છે. ભારતીય દુરસંચાર વિનિયામક પ્રાધિકરણ (ટ્રાઈ) એ આ પ્રકારના કોલ માટે 29 મેં 2020 ના રોજ નંબર પહેલા શૂન્ય (0) લગાવવાની સિફારિશ … Read more1 જાન્યુઆરી, 2021 થી કોઈ પણ નંબર પર ફોન કરતા પહેલા લગાવવો પડશે આ અંક, નહિ તો નહિ થાય વાત. 

error: Content is protected !!