વેસ્ટર્ન ટોઇલેટનો ઉપયોગ શરીર માટે છે ખતરનાક, ઉપયોગ કરતા પહેલા જાણી લો માહિતી… નહિ તો થઇ જશે કબજિયાત, બવાસીર પેટ અને આંતરડાના ખતરનાક રોગ….

આપણે જાણીએ છીએ કે જયારે પેટમાં કબજિયાતની તકલીફ થાય છે ત્યારે મળ પાસ કરવામાં ખુબ જ કઠિનાઈ અનુભવાય છે. જેને કારણે ઘણી વખત મળની સાથે લોહી પણ નીકળે છે. અને જો આવું વારંવાર થાય તો તે બવાસીરની નિશાની માનવામાં આવે છે. આથી તેનો સમય રહેતા ઈલાજ કરવો જરૂરી છે. પણ શું તમે જાણો છો કે … Read moreવેસ્ટર્ન ટોઇલેટનો ઉપયોગ શરીર માટે છે ખતરનાક, ઉપયોગ કરતા પહેલા જાણી લો માહિતી… નહિ તો થઇ જશે કબજિયાત, બવાસીર પેટ અને આંતરડાના ખતરનાક રોગ….

error: Content is protected !!