મરચાના છોડમાં નાખી દો આ એક વસ્તુ. એટલા મરચા આવશે કે વીણતાં થાકી જશો…

તમે કદાચ સાંભળ્યું જ હશે કે, ઘરમાં સૌથી સરળતાથી ઉગાવવામાં આવતી સબ્જીઓમાંથી એક છે મરચા. તેને બસ એક બીજની જરૂર હોય છે. અને તમારા સાધારણ દેખાતા મરચાનું સારું એવું ઉત્પાદન થાય છે. પણ ઘણા લોકોની એવી ફરિયાદ હોય છે કે, તેનો મરચાનો છોડ આગળ વધતો જ નથી. અને તેમાં ફળ પણ નથી આવતા. ગમે તેટલી … Read moreમરચાના છોડમાં નાખી દો આ એક વસ્તુ. એટલા મરચા આવશે કે વીણતાં થાકી જશો…

error: Content is protected !!