આ વ્યક્તિ ગાયના ગોબરમાંથી બનાવે છે ઈંટ, સિમેન્ટ અને પેઇન્ટ, વર્ષે કમાય છે 50 લાખથી વધુ રૂપિયા.. જાણો આ ઇકો ફ્રેન્ડલી ઘરની ખાસિયતો…

ગાયના ગોબરથી ઈંટ, સિમેન્ટ, અને પેઈન્ટનું નિર્માણ, તમને આ જાણીને ખુબ જ આશ્ચર્ય થશે પણ હવે દેશમાં આ પ્રકારની પહેલ શરૂ થઈ ગઈ છે. ગોબરથી પાકા મકાનોની જેમ ઘન પણ બની રહ્યા છે. અને તેની દીવાલો પણ રંગાઈ રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે, શહેરો પણ ઘણા લોકો આ પ્રકારની ઇકો ફ્રેન્ડલી ઘરનું નિર્માણ … Read moreઆ વ્યક્તિ ગાયના ગોબરમાંથી બનાવે છે ઈંટ, સિમેન્ટ અને પેઇન્ટ, વર્ષે કમાય છે 50 લાખથી વધુ રૂપિયા.. જાણો આ ઇકો ફ્રેન્ડલી ઘરની ખાસિયતો…

error: Content is protected !!