દુનિયાની સૌથી પહેલી સરકાર જ્યાં સંપૂર્ણપણે કાગળના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ. બની ગયો દુનિયાનો પહેલો પેપરલેસ દેશ… જાણો કેટલા ફાયદા થશે…

આજના યુગમાં પેપરનો ઉપયોગ એ દરેક જગ્યાઓએ જોવા મળે છે. જેના કારણે એમ કહીએ કે પ્રદુષણમાં ખુબ જ વધારો થયો છે. આથી આજના આ યુગમાં કાગળનો ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી ન થાય એવો પ્રયાસ કરવાની પહેલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તેમાં સૌથી પહેલી પહેલ દુબઈ દ્વારા કરવામાં આવી છે. જેમાં તેને સફળતા મળી છે. આમ … Read moreદુનિયાની સૌથી પહેલી સરકાર જ્યાં સંપૂર્ણપણે કાગળના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ. બની ગયો દુનિયાનો પહેલો પેપરલેસ દેશ… જાણો કેટલા ફાયદા થશે…

error: Content is protected !!