ઉત્તર ભારતમાં પુરના કારણે લોકો ગંભીર સ્થિતિમાં, આ રીતે હોડીમાં વિતાવી રહ્યા છે જીવન.

મિત્રો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, વર્ષ 2020 લગભગ આખી દુનિયા માટે ખુબ જ મોટું સંકટ બની ગયું છે. કેમ કે આખી દુનિયામાં એક વાયરસે લોકોને ત્રસ્ત કરી દીધા છે. તો એ સાથે દરેક લોકો માટે પણ વર્ષ 2020 કોઈને કોઈ મુસીબત સમાન બની ગયું છે. તો વર્ષે કોરોના વાયરસની સાથે ઘણી કુદરતી આફતો પણ … Read moreઉત્તર ભારતમાં પુરના કારણે લોકો ગંભીર સ્થિતિમાં, આ રીતે હોડીમાં વિતાવી રહ્યા છે જીવન.

error: Content is protected !!