સામાન્ય લગતા આ ઠળિયા ડાયાબિટીસને લાવી દેશે એકદમ કંટ્રોલમાં… ફેકવા કરતા દરરોજ આ રીતે કરો ઉપયોગ

મિત્રો તમે કદાચ જાંબુ ખાધા હશે. તેનો સ્વાદ થોડો તૂરો, મોળો અને મીઠો હોય છે. તેમજ તેનો રંગ જોતા જ તેને ખાવાનું મન થઇ જાય છે. પણ આપણે કોઈપણ ફળ હોય લગભગ મોટેભાગે દરેકના ઠળિયાને ફેકી દેતા હોઈએ છીએ. પણ આ ફળના ઠળિયા માં પણ અનેક ગુણો રહેલા હોય છે. તેવી જ રીતે જાંબુના ઠળિયા … Read moreસામાન્ય લગતા આ ઠળિયા ડાયાબિટીસને લાવી દેશે એકદમ કંટ્રોલમાં… ફેકવા કરતા દરરોજ આ રીતે કરો ઉપયોગ

error: Content is protected !!