કાર અને બાઈકના કવર પર પડેલી કબુતરની ચરક, બે મિનીટમાં થશે ગાયબ… ગાડીઓના ગમે તેવા ગંદા કવર ચપટીમાં થશે સાફ અને ચોખ્ખા ચણક જેવા…

મિત્રો કાર કે બાઈક ચોખ્ખા હોય તો તેને ચલાવવા અને જોવાનું ખૂબ જ સારું લાગે છે. તેથી કેટલાક લોકો કાર અને બાઈકની સફાઈ પર વધારે ધ્યાન આપે છે. કાર અને બાઇકને ધૂળ-માટી થી બચાવવા માટે કેટલાક લોકો કવરનો પણ ઉપયોગ કરે છે. કવર નો ઉપયોગ કરવાથી ગાડી સાફ રહે છે અને જોવામાં પણ સારી લાગે … Read moreકાર અને બાઈકના કવર પર પડેલી કબુતરની ચરક, બે મિનીટમાં થશે ગાયબ… ગાડીઓના ગમે તેવા ગંદા કવર ચપટીમાં થશે સાફ અને ચોખ્ખા ચણક જેવા…

કપડાં ધોયા પછી વધેલું ડિટર્જન્ટ પાણી ઢોળવાના બદલે કરશો આ કામ, તો થશે ફાયદા અને સાથે સાથે પૈસા પણ બચી જશે.

ડિટર્જન્ટ પાવડરનો ઉપયોગ તો આપણા બધાના ઘરોમાં થાય છે. જેનો ઉપયોગ મોટાભાગે કપડાં ધોવા માટે કરવામાં આવે છે અને કપડાં ધોવાયા બાદ ડિટર્જન્ટ વાળા પાણીને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે કપડાં ધોયા બાદ પણ આ ડિટર્જન્ટ પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જી હા તમે ડિટર્જન્ટ વાળા પાણીનો ઉપયોગ અનેક કામોમાં … Read moreકપડાં ધોયા પછી વધેલું ડિટર્જન્ટ પાણી ઢોળવાના બદલે કરશો આ કામ, તો થશે ફાયદા અને સાથે સાથે પૈસા પણ બચી જશે.

error: Content is protected !!