જાણી લો લાંબા સમય સુધી દહીંને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની આ સરળ ટીપ્સ, રહેશે એકદમ તાજુને કડક, બગડશે કે વાસ પણ નહિ આવે…

દહીંંનો ઉપયોગ લગભગ દરેક ભારતીય ઘરોમાં થતો જ હોય છે અને દહીંં પ્રોબાયોટિકની જેમ કામ આવે છે. પરંતુ સાથે જ, દહીંંથી અનેક ફરર્મેંટેડ ડિશ પણ બનાવવામાં આવે છે. દહીંં અને ખાંડનું સેવન કરીને ઘરેથી બહાર જવાની આ ખુબ જ જૂની રીત છે. દહીંંનો ઉપયોગ ઘરમાં એટલો થતો હોય છે કે, દહીંને સ્ટોર કરવા માટેની સમસ્યા … Read moreજાણી લો લાંબા સમય સુધી દહીંને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની આ સરળ ટીપ્સ, રહેશે એકદમ તાજુને કડક, બગડશે કે વાસ પણ નહિ આવે…

error: Content is protected !!