સૂતી વખતે આવતી ઉધરસ માટે અન્ય દવાઓ ખાવા કરતા ખાઈ લો તમારા રસોડામા રહેલી આ 5 માંથી કોઈ એક વસ્તુ..

જેમ કે તમે જાણો છો તેમ ઋતુ બદલાતા આપણા શરીર પર તેની અસર જોવા મળે છે, આમ ઋતુ પરિવર્તનથી શરદી, તાવ, ઉધરસ, થવી એ સામાન્ય બાબત છે. ઘણી વખત આ સમસ્યા ખરાબ ખાનપાનના કારણે પણ થઈ શકે છે, અને ઘણી વખત આપણે જ્યારે ઠંડા પાણીનું સેવન કરીએ છીએ, અથવા સિગારેટ, શરાબ અથવા કોલ્ડ્રીંક પીવાથી પણ … Read moreસૂતી વખતે આવતી ઉધરસ માટે અન્ય દવાઓ ખાવા કરતા ખાઈ લો તમારા રસોડામા રહેલી આ 5 માંથી કોઈ એક વસ્તુ..

error: Content is protected !!