કેમિલકથી પકવેલી કેરી ખાવા કરતા આ રીતે ઘરેજ પકાવો કાચી કેરી લાવીને… બજાર કરતા પણ વધુ લાગશે સ્વાદિષ્ટ

ઉનાળાની ઋતુ એટલે કે કેરીની સિઝન. ઉનાળોના દિવસો આવે છે એટલે આખા દેશમાં અલગ અલગ પ્રકારની કેરીઓ વેચાય છે. જ્યારે ઘણા લોકો તો કેરીના એટલા શોખીન હોય છે કે આસપાસ કેરી ન મળે તો ઘણા કિલોમીટર દુરથી કેરી ખરીદે છે. પરંતુ તેમને એ નથી ખબર કે કાર્બાઈડ દ્વારા પકવેલ કેરીઓ તેઓ ખરીદી રહ્યા છે. કેમિકલ … Read moreકેમિલકથી પકવેલી કેરી ખાવા કરતા આ રીતે ઘરેજ પકાવો કાચી કેરી લાવીને… બજાર કરતા પણ વધુ લાગશે સ્વાદિષ્ટ

error: Content is protected !!