કોરું કે ગ્રેવી વાળું શાક અને દાળમાં બળી ગયાની વાસ આવતી હોય, તો ઉમેરી દો તેમાં આ એક વસ્તુ… બની જશે એકદમ સુગંધિત અને સ્વાદિષ્ટ…

જો જમવાનું થોડું બળી જાય તો ઉપરના ભાગને આપણે કાઢી લઈએ છીએ પરંતુ ત્યારે પણ તેમાંથી બળવાની સ્મેલ આવતી રહે છે તેની માટે તમે ઇચ્છો તો આ ઉપાયોને અજમાવી શકો છો. જો ભોજનમાંથી બળવાની સ્મેલ આવી રહી છે તો બાળકો તેને ખાવાની જગ્યાએ સાઇડ પર કરી નાખે છે. એટલું જ નહીં મોટા પણ તેને ખાતી … Read moreકોરું કે ગ્રેવી વાળું શાક અને દાળમાં બળી ગયાની વાસ આવતી હોય, તો ઉમેરી દો તેમાં આ એક વસ્તુ… બની જશે એકદમ સુગંધિત અને સ્વાદિષ્ટ…

આ નાની નાની રસોઈ ટીપ્સ અપનાવો… તમારી રસોઈની કળામાં ચાર ચાંદ લાગી જશે…. ઉપયોગી લાગે તો શેર કરજો.

🥣 રસોઈની અવનવી ટીપ્સ ભાગ – 2 🥣 Image Source : 🥣 મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ કે સ્ત્રીઓને રસોઈ બનાવતી વખતે ક્યારેક નાની નાની સમસ્યાઓ આવતી રહેતી હોય છે. પરંતુ આજે અમે એવી રસોઈની ટીપ્સ લાવ્યા છીએ કે જે તમને રસોડામાં ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી થશે. આ ટીપ્સ રસોડાની દરેક સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવેલ છે. Image Source … Read moreઆ નાની નાની રસોઈ ટીપ્સ અપનાવો… તમારી રસોઈની કળામાં ચાર ચાંદ લાગી જશે…. ઉપયોગી લાગે તો શેર કરજો.

error: Content is protected !!