બાગેશ્વર ધામના પંડિત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ રૂપિયા 30 લાખની ચેલેન્જને મારી ઠોકર, દરેક સવાલોના જવાબ ફ્રી માં આપવાની ખુલ્લી ચેલેન્જ…

મધ્યપ્રદેશ જ નહીં પરંતુ આખા દેશમાં ફેમસ થઈ ચૂકેલા બાગેશ્વર ગામના કથા વાચક પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીને નાગપુરની શ્રદ્ધા નિર્મૂલન સમિતિ ના સંસ્થાપક શ્યામ માનવના પડકાર નો સ્વીકાર કરી લીધો છે. ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે તેઓ ફ્રી માં જ તેમના દરેક પ્રશ્નોનો જવાબ આપશે બસ તેના માટે સમિતિના સદસ્યોએ રાયપુરમાં 20 અને 21 જાન્યુઆરી … Read moreબાગેશ્વર ધામના પંડિત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ રૂપિયા 30 લાખની ચેલેન્જને મારી ઠોકર, દરેક સવાલોના જવાબ ફ્રી માં આપવાની ખુલ્લી ચેલેન્જ…

error: Content is protected !!