યુવકના કાનમાં રહેતા હતા 10 કોક્રોચ, ડોક્ટરોના હોશ પણ ઉડી ગયા… આ કારણે કોક્રોચ ગયા કાનમાં.

માણસને જ્યારે નાની કીડી કરડી જાય તો પણ આખું શરીર બળતરા અનુભવે છે. આના પરથી એ કહી શકાય કે માણસ ખુબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. જો માણસના અતિ સંવેદનશીલ ભાગ માંથી જો કોઈ જીવાત નીકળે ત્યારે કલ્પના કરી શકાય કે તેને કેટલી પીડા થતી હશે. તો આવી એક અનોખી ઘટના વિશે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા … Read moreયુવકના કાનમાં રહેતા હતા 10 કોક્રોચ, ડોક્ટરોના હોશ પણ ઉડી ગયા… આ કારણે કોક્રોચ ગયા કાનમાં.

error: Content is protected !!