દરવાજાની સ્ટોપર, સાંકળ અને ભોગળનો કાટ 2 મિનીટમાં થઈ જશે ગાયબ, અજમાવો આ ઉપાય થઈ જશે એકદમ સ્મૂથ અને નવા જેવા…

મોટાભાગના ઘરોમાં લોખંડના દરવાજા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સ્વાભાવિક છે કે દરવાજાની સ્ટોપર, સાંકળ પણ લોખંડની હોય છે. દરવાજા પર પાણી લાગવાના કારણે કાટ લાગી જાય છે. કેટલીક વાર કાટ લાગવાના કારણે સ્ટોપર અને સાંકળ ખરાબ થઈ જાય છે. એવામાં મોટા ભાગે લોકો નવી સ્ટોપર કે સાંકળ લગાવડાવે છે. જેથી ઘણો ખર્ચો થઈ જાય છે. … Read moreદરવાજાની સ્ટોપર, સાંકળ અને ભોગળનો કાટ 2 મિનીટમાં થઈ જશે ગાયબ, અજમાવો આ ઉપાય થઈ જશે એકદમ સ્મૂથ અને નવા જેવા…

error: Content is protected !!