મુખ્યમંત્રીની બહેન હોવા છતાં એક સાધારણ માણસની જેમ જિંદગી જીવે છે આ મહિલા… મંદિરની બહાર ચા વેંચી ને ચલાવે છે ગુજરાન

યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ ખુબ જ સાધારણ પરિવારથી સંબંધ ધરાવે છે. તેનો પરિવાર ઉત્તરાખંડમાં રહે છે અને સામાન્ય લોકોની જેમ જિંદગી જીવે છે. તમને એ જાણીને ખુબ જ હેરાની થશે કે, સીએમ યોગી આદિત્યનાથની એક બહેન તો ચા વેંચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. સીએમની બહેન હોવા છતાં પણ એક સાધારણ માણસની જેમ તે પોતાની જવાબદારી … Read moreમુખ્યમંત્રીની બહેન હોવા છતાં એક સાધારણ માણસની જેમ જિંદગી જીવે છે આ મહિલા… મંદિરની બહાર ચા વેંચી ને ચલાવે છે ગુજરાન

error: Content is protected !!