વગર દવાએ બાળક ભૂલી જશે બેડ પર પેશાબ કરવાની આદત.. ફક્ત 10 દિવસ ખવડાવો આ વસ્તુ.. 100% અસરકારક

પથારીમાં પેશાબ કરવું એ બાળકોની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. બાળક નાનું છે, ત્યાં સુધી તો બધું બરાબર છે. પણ બાળક મોટું થઈ ગયા પછી પણ આ સમસ્યા હોય છે તો તેનું નિવારણ કરવું ખુબ જ જરૂરી બની જાય છે. 6 વર્ષના બાળકનું રાત્રે પથારીમાં પેશાબ કરવું એ કોઈ બીમારીનો સંકેત હોય શકે છે. એક અભ્યાસ … Read moreવગર દવાએ બાળક ભૂલી જશે બેડ પર પેશાબ કરવાની આદત.. ફક્ત 10 દિવસ ખવડાવો આ વસ્તુ.. 100% અસરકારક

error: Content is protected !!