પી.એફ. કપાય છે તો જમા તો થાય છે ને? આ રીતે ઘર બેઠા જ ચેક કરો તમારું PF બેલેન્સ, 1 મિનિટ પણ નહીં થાય.

ઘરે બેઠા ચેક કરો PF બેલેન્સ, સ્ટેપ-બાય સ્ટેપ આ છે પ્રોસેસ. મિત્રો ઘણા લોકોને પોતાની સેલેરી માંથી પીએફ કપાતું હોય છે. આ પીએફ એ એક એવી સેવિંગ છે જે તમને જોબ છોડવા પર મળે છે. જેમ તમે જોબ વધુ સમય કરો છો તેમ તમને તેનું પીએફ વધુ મળે છે. આથી પીએફ થી તમારું એક સેવિંગ … Read moreપી.એફ. કપાય છે તો જમા તો થાય છે ને? આ રીતે ઘર બેઠા જ ચેક કરો તમારું PF બેલેન્સ, 1 મિનિટ પણ નહીં થાય.

error: Content is protected !!