લોટ બાંધતી વખતે હાથ માં લગાવીલો આ 1 વસ્તુ । ફૂલીને દડિયો થશે બધીજ રોટલી.

મિત્રો ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ તમે ઘરે રસોઈઘરમાં લોટ તો બાંધતા જ હશો. જો કે તે એક સામાન્ય વાત છે. લોટને હંમેશા પાણી વડે જ બાંધવામાં આવે છે. પણ ઘણી વખત કોઈ કારણસર આપણી રોટલી ફુલાતી નથી. એટલે રોટલી કરવાનો કંટાળો આવે છે. પણ તમે કયારેય વિચાર્યું છે કે રોટલી કેમ ફુલાતી નથી. જો તમે આ … Read moreલોટ બાંધતી વખતે હાથ માં લગાવીલો આ 1 વસ્તુ । ફૂલીને દડિયો થશે બધીજ રોટલી.

error: Content is protected !!