ઊંઘ ન આવતી હોય તો બોલી લો આ એક મંત્ર, ફક્ત બે જ મિનીટમાં આવી જશે ઘસઘસાટ નિંદર… અને જીવો ત્યાં સુધી નહિ થાય અનિંદ્રાની સમસ્યા…

આજના તનાવ ભર્યા વાતાવરણમાં લગભગ મોટાભાગના લોકોના જીવનમાં નીંદર ન આવવાની સમસ્યા ખુબ જ ઝડપથી વધી રહી છે. અને તમે નીંદર ન થવાથી અનેક બીમારીઓના શિકાર બનો છો. આથી નિંદરને વ્યવસ્થિત કરવી ખુબ જ જરૂરી છે. જો કે ઘણા લોકો દવાનું સેવન કરીને નીંદર કરે છે. પણ તેના કરતા તમે કેટલાક મંત્રોના જાપ કરીને પણ … Read moreઊંઘ ન આવતી હોય તો બોલી લો આ એક મંત્ર, ફક્ત બે જ મિનીટમાં આવી જશે ઘસઘસાટ નિંદર… અને જીવો ત્યાં સુધી નહિ થાય અનિંદ્રાની સમસ્યા…

error: Content is protected !!