બચત ખાતામાં એક સાથે 1 લાખ જમા કરશો તો ઇન્કમટેક્સ માંગશે આવા ખુલાસા, આ પાંચ પ્રકારના વહીવટ કરતા પહેલા ધ્યાન રાખજો.. નહિ તો પડી જશે લેવાનાદેવા…

મિત્રો હાલના સમયમાં ઇન્કમટેક્ષ દ્વારા કાયદાઓમાં નવા નવા સુધારા અને ફેરફારો કરીને રોકડ રકમની લેણદેણ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને બેંક તરફથી મળતા ડેટાને ઇન્કમટેક્સ દ્વારા તપાસવામાં આવી રહ્યા છે. ઈમરજન્સીમાં જે કરદાતા દ્વારા રોકડ વ્યવહાર કરવામાં આવે જેમ કે, મેડિકલ ઈમરજન્સીમાં ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા હોસ્પિટલનું રોકડ પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હોય … Read moreબચત ખાતામાં એક સાથે 1 લાખ જમા કરશો તો ઇન્કમટેક્સ માંગશે આવા ખુલાસા, આ પાંચ પ્રકારના વહીવટ કરતા પહેલા ધ્યાન રાખજો.. નહિ તો પડી જશે લેવાનાદેવા…

error: Content is protected !!