સામાન્ય દેખાતા આ દાણા 20 થી પણ વધુ રોગોનો અકસીર ઈલાજ.. મોંના છાલા, ઉધરસ, શરદી સહિત ગંભીર બીમારીઓમાં પણ અસરકારક…

મોઢાના શુદ્ધિકરણ માટે અથવા મસાલા તરીકે ઘણા લોકો એલચીનો ઉપયોગ કરે છે. તે બે પ્રકારની આવે છે, લીલી અથવા નાની એલચી અને મોટી એલચી. મોટી એલચીનો ઉપયોગ સ્વાદવાળી વાનગીઓમાં મસાલા તરીકે થાય છે, જ્યારે લીલી એલચી મીઠાઈઓની સુગંધ વધારે છે. મહેમાનોના આતિથ્યમાં પણ એલચીનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ તેનું મહત્વ માત્ર આ સુધી મર્યાદિત નથી. … Read moreસામાન્ય દેખાતા આ દાણા 20 થી પણ વધુ રોગોનો અકસીર ઈલાજ.. મોંના છાલા, ઉધરસ, શરદી સહિત ગંભીર બીમારીઓમાં પણ અસરકારક…

error: Content is protected !!