માત્ર એક રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી લઈ શકો છો બાઈક અથવા સ્કુટી, આ બેંક આપી રહી છે ખાસ સુવિધા.

મિત્રો તમને સ્કુટી અથવા તો બાઈક તો ગમતી જ હશે. તેમાં પણ ખાસ કરીને છોકરીઓને સ્કુટી પસંદ જ હોય અને છોકરાઓને બાઈક ગમતી છે. પરંતુ આજકાલ સ્કુટી તેમજ બાઈકના ભાવ ખુબ જ વધી ગયા છે. તેમજ હાલ કોરોનાને કારણે બજારમાં મંદીનું વાતાવરણ જોવા મળે છે. તેવા સમયે જો તમે સ્કુટી કે બાઈક ખરીદવા માંગો છો, … Read moreમાત્ર એક રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી લઈ શકો છો બાઈક અથવા સ્કુટી, આ બેંક આપી રહી છે ખાસ સુવિધા.

error: Content is protected !!